Openbare basisschool De Timp

Een school in beweging:

· Aandacht voor talentontwikkeling , verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften gekoppeld aan de EDI- lestechniek.
· Het creëren van een sociaal veilig klimaat met behulp van de erkende methodiek SW(PBS)
· Techniek geïntegreerd in het lesprogramma
· Aandacht voor Bewegen middels het programma BeweegWijs.

Meer over onze school